Turkmen President Serdar Berdimuhamedov Meets US Climate Envoy John Kerry

Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisine gatnaşmak üçin Nýu-Yorkorka eden iş saparynyň çäginde sişenbe güni Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Klimat boýunça ýörite wekili Jon Kerri bilen duşuşdy.

Türkmenleriň prezidenti we ABŞ-nyň howa wekili, resmi gün tertibinde möhüm ähmiýete eýe bolan daşky gurşaw pudagynda hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak mümkinçiliginden hoşaldyklaryny mälim etdiler.

Taraplar Türkmenistanyň we ABŞ-nyň özara gülläp ösmek üçin netijeli hyzmatdaşlygyny güýçlendirmek üçin taýýardyklaryny gaýtaladylar.

Türkmenistan ýaşyl ykdysadyýete geçmek strategiýasyny işjeň durmuşa geçirýär we hasabatda aýdylyşy ýaly dürli pudaklary ekologiýa taýdan arassa we serişde tygşytly tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrmagy maksat edinýär. 

ABŞ-nyň Prezidentiň Howa boýunça ýörite wekili Jon Kerri Türkmenistanyň bu ugurdaky tagallalaryna ýokary baha berdi.

Duşuşygyň ahyrynda Türkmeniň prezidenti Serdar Berdimuhamedow we ABŞ-nyň howanyň wekili Jon Kerri döwletara hyzmatdaşlygyň üstünlikli ösmegine we täze ölçegler bilen yzygiderli baýlaşdyrylmagyna ynam bildirdiler.

Işewür Türkmenistan

21.09.2023